ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Επιπλέον, με την τεχνολογική αναβάθμιση και την απόκτηση δικού μας αποκλειστικού εξυπηρετητή (server)  τη συνεργασία μας με υψηλά καταρτισμένους  τεχνικούς  προσφέρουμε και τη φιλοξενία ιστοσελίδων και όλων των παρόμοιων υπηρεσιών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας προσφέρει η απόκτηση του  server προς όφελος όλων των συνεργατών και φίλων.

No comments

Απαντηστε

© 2012 Φυλλίς Εκδοτική Λτδ - All rights reserved